Yleiset ehdot
 
I.
Perussäännökset
1. Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”ehdot”) on annettu 1751 ja seuraavien pykälien mukaisesti. laki nro 89/2012 Coll., siviililaki (jäljempänä 'siviililaki')
 
STABLE TRADE s.r.o.
IR: 08763674
kotipaikka: Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava, Tšekki
rekisteröity Brnon alioikeudessa C 115339
 
 
 
Yhteystiedot:
sähköposti: info@aurifo.com
Puhelin: +420 732 994 818
www.aurifo.com
(jäljempänä 'myyjä')
 
2. Nämä ehdot sääntelevät myyjän ja luonnollisen henkilön, joka tekee ostosopimusta kuluttajaliiketoimintansa ulkopuolella tai liiketoiminnan yhteydessä (jäljempänä "ostaja"), keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, web-käyttöliittymän kautta, joka sijaitsee www.aurifo.com (jäljempänä "Internet-kauppa").
3. Ehtojen määräykset ovat erottamaton osa ostosopimusta. Myyntisopimuksen erilaiset määräykset ovat etusijalla näiden ehtojen ehtoihin nähden.
4. Nämä ehdot ja ostosopimus tehdään tšekin kielellä.
5. Näihin ehtoihin sovelletaan Tšekin kauppalakia ja kuluttajansuojalakia.
II.
Tuotetiedot ja hinnat
1. Tiedot tavaroista, mukaan lukien yksittäisten tavaroiden hinnat ja niiden pääominaisuudet, annetaan yksittäisistä tavaroista verkkokaupan luettelossa. Tavaroiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, kaikki niihin liittyvät maksut ja tavaran palauttamiskustannukset, jos sellaisia ​​tavaroita ei voida luonteensa vuoksi palauttaa tavanomaisella postireitillä. Tavaroiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne ovat esillä verkkokaupassa. Tämä säännös ei estä ostosopimuksen tekemistä yksilöllisesti neuvotelluin ehdoin.
2. Kaikilla verkkokaupan luetteloon sijoitetuilla tavaroiden esityksillä on informatiivista merkitystä, eikä myyjällä ole velvollisuutta tehdä näitä tuotteita koskevaa ostosopimusta.
3. Tiedot tavaroiden pakkaus- ja toimituskustannuksista julkaistaan ​​verkkokaupassa. Verkkokaupassa luetellut tavaran pakkaamiseen ja toimittamiseen liittyvät kustannukset ovat voimassa vain tapauksissa, joissa tavarat toimitetaan Tšekin ja Slovakian tasavallan alueella.
4. Mahdollisia alennuksia tavaroiden ostohintaan ei voida yhdistää, ellei myyjä ja ostaja toisin sovi.
 
III.
Tilaus ja ostosopimuksen tekeminen
 
1. Ostaja vastaa itse kustannuksista, jotka ostajalle aiheutuu etäviestintävälineiden käytöstä osto-sopimuksen tekemisen yhteydessä (Internet-yhteyden kulut, puhelut). Nämä kustannukset eivät eroa normaalista hinnasta.
2. Ostaja tilaa tavarat seuraavilla tavoilla:
• asiakastilinsä kautta, jos hän on aikaisemmin rekisteröitynyt verkkokauppaan,
• tilauslomakkeen täyttäminen ilman rekisteröintiä.
3. Tilauksen yhteydessä ostaja valitsee tavarat, tavaroiden lukumäärän, maksutavan ja toimituksen.
4. Ostaja saa ennen tilauksen lähettämistä tarkistaa ja muuttaa tilaukseen merkittyjä tietoja. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle napsauttamalla lähetä tilaus -painiketta. Myyjä pitää tilauksessa annettuja tietoja oikeina. Tilauksen voimassaoloedellytys on täyttää kaikki vaadittavat tiedot tilauslomakkeessa ja vahvistaa ostajalle, että hän on perehtynyt näihin ehtoihin.
5. Saatuaan tilauksen Myyjän on lähetettävä Ostajalle vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ostajan tilaamassa sähköpostiosoitteessa. Tämän vahvistuksen katsotaan olevan sopimuksen tekeminen. Vahvistuksen liitteenä ovat myyjän nykyiset liiketoimintaolosuhteet. Myyjä tekee ostosopimuksen ja vahvistaa tilauksen ostajan sähköpostiosoitteeseen.
6. Jos myyjä ei voi täyttää jotakin tilauksessa määritellyistä vaatimuksista, myyjä lähettää ostajan sähköpostiosoitteeseen muutetun tarjouksen. Muutettua tarjousta pidetään uutena ostosopimusluonnoksena, ja tässä tapauksessa ostaja tekee ostosopimuksen, joka vahvistaa tarjouksen hyväksymisen myyjän näissä ehdoissa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
7. Kaikki myyjän vastaanottamat tilaukset ovat sitovia. Ostaja voi peruuttaa tilauksen, kunnes ostaja saa ilmoituksen myyjän tilauksen vastaanottamisesta. Ostaja voi peruuttaa tilauksen puhelimitse Myyjän puhelinnumeroon tai sähköpostiin, joka on määritelty näissä käyttöehdoissa.
8. Jos myyjällä on ilmeinen tekninen virhe verkkokaupassa tai tilausprosessin aikana tapahtuvassa tavaroiden hinnassa, myyjää ei ole velvollisuus toimittaa Ostajalle tavaroita tällä ilmeisen virheellisellä hinnalla. saamme tilauksen näiden ehtojen mukaisesti. Myyjän on ilmoitettava virheestä Ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja lähetettävä Ostajalle muutettu tarjous Ostajan sähköpostiosoitteeseen. Muutettua tarjousta pidetään uutena ostosopimusluonnoksena, ja ostosopimus tehdään tässä tapauksessa vahvistamalla ostajan vastaanottavan myyjän sähköpostiosoitteeseen.
IV.
Asiakastili
1. Ostajan rekisteröinnin perusteella verkkokaupassa ostaja voi käyttää asiakastiliään. Ostaja voi tilata tavaroita asiakastililtään. Ostaja voi myös tilata tavaroita ilman rekisteröintiä.
2. Kun asiakas rekisteröidään asiakastilille ja tilataan tavaroita, ostajan on annettava oikeat ja todenmukaiset tiedot. Ostaja on velvollinen päivittämään käyttäjätilille syötetyt tiedot muutoksista. Myyjä pitää oikeina ostajan asiakastilillä ja tavaroita tilaamassa tietoja.
3. Asiakastilille pääsy turvataan käyttäjänimellä ja salasanalla. Ostajan on pidettävä luottamuksellisena tietoja, jotka ovat tarpeen hänen asiakastilinsä käyttämiseksi. Myyjä ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen väärinkäytöstä asiakastilille.
4. Ostajalla ei ole oikeutta antaa kolmansien osapuolten käyttää asiakastiliä.
5. Myyjä voi peruuttaa käyttäjätilin, varsinkin jos ostaja ei enää käytä käyttäjätiliään tai jos ostaja rikkoo ostosopimuksesta ja näistä ehdoista johtuvia velvoitteitaan.
6. Ostaja myöntää, että käyttäjätili ei välttämättä ole aina käytettävissä, etenkin myyjän laitteisto- ja ohjelmistolaitteiden välttämättömän huollon osalta. kolmansien osapuolien laitteistojen ja ohjelmistojen välttämätön huolto.
 
V.
Maksuehdot ja tavaroiden toimitus
1. Ostaja voi maksaa tavaroiden hinnan ja kaikki tavaroiden toimituksiin osto-sopimuksen perusteella liittyvät kustannukset seuraavilla tavoilla:
• pankkisiirto Myyjän pankkitilille nro 8763674165/2010 IBAN: CZ5720100000008763674165 Fio bankassa, a.s.
• käteisellä luovutuksen yhteydessä,
• käteisellä tai luottokortilla henkilökohtaiseen keräykseen toimipaikassa
• käteisellä tai luottokortilla paketin lähettäjän henkilökohtaiseen keräykseen
2. Ostajan on yhdessä ostohinnan kanssa velvollisuus korvata myyjälle tavaran pakkaamisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut sovitussa määrässä. Ellei alla ole toisin ilmoitettu, ostohinta sisältää tavaroiden toimitukseen liittyvät kulut.
3. Käteismaksun yhteydessä ostohinta maksetaan tavaroiden vastaanottamisen jälkeen. Käteisttömän maksun yhteydessä ostohinta erääntyy 14 päivän kuluessa ostosopimuksen tekemisestä.
4. Jos maksu suoritetaan maksuyhdyskäytävän kautta, ostajan on noudatettava vastaavan sähköisen maksun tarjoajan ohjeita.
5. Käteisttömän maksun tapauksessa ostajan velvollisuus maksaa ostohinta täyttyy, kun hyvitetään asianomainen summa myyjän pankkitilille.
6. Myyjä ei vaadi Ostajalta ennakkomaksua tai muuta vastaavaa maksua. Ostohinnan maksaminen ennen tavaran lähettämistä ei ole talletus.
7. Myynnin rekisteröintilain mukaan myyjä on velvollinen antamaan ostolle kuitin. Samanaikaisesti hän on velvollinen rekisteröimään saadut tulot verohallinnossa verkossa viimeistään 48 tunnin kuluessa teknisen vian sattuessa.
8. Tavarat toimitetaan ostajalle:
• tilauksen ostajan ilmoittamaan osoitteeseen
• lähetystoimiston kautta ostajan nimeämään lähetystoimiston osoitteeseen,
• henkilökohtainen kokoelma myyjän tiloissa
9. Toimitustapa valitaan tavaroiden tilauksen yhteydessä.
10. Tavaroiden toimituskustannukset tavaran lähetys- ja vastaanottotavasta riippuen ilmoitetaan ostajan tilauksessa ja myyjän tilauksen vahvistuksessa. Jos kuljetusmuodosta neuvotellaan ostajan erityisen pyynnön perusteella, ostaja vastaa tästä kuljetusmuodosta johtuvasta riskistä ja mahdollisista lisäkustannuksista.
11. Jos Myyjä on velvollinen toimittamaan tavarat Ostajan tilauksessa määrittelemään paikkaan, Ostajan on velvollinen hyväksymään tavarat toimituksen yhteydessä. Jos Ostajan syistä on tarpeen toimittaa tavarat toistuvasti tai muulla kuin tilauksessa määritellyllä tavalla, Ostaja on velvollinen maksamaan tavaran toistuvasta toimituksesta aiheutuvat kustannukset. muihin toimitustapoihin liittyvät kustannukset.
12. Saatuaan tavarat kuljettajalta, ostajan on tarkistettava tavaran pakkauksen eheys ja puutteiden ilmetessä ilmoitettava siitä välittömästi kuljetusyritykselle. Jos pakkausta rikotaan, mikä osoittaa luvattoman pääsyn lähetykseen, ostajan ei tarvitse viedä lähetystä kuljettajalta.
13. Myyjä antaa ostajalle veroasiakirjan - laskun. Veroasiakirja lähetetään ostajan sähköpostiosoitteeseen / Veroasiakirja liitetään toimitettuihin tavaroihin.
14. Ostaja hankkii tavaroille omistusoikeuden maksamalla tavarasta täyden ostohinnan toimituskulut mukaan lukien, mutta aikaisintaan hyväksymällä tavarat. Vastuu tavaroiden tahattomasta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy ostajalle tavaroiden vastaanottamisen hetkellä tai silloin, kun ostajan oli pakko ottaa tavarat haltuunsa, mutta ei tehnyt niin kauppasopimuksen vastaisesti.
VI.
Irtisanominen sopimuksesta
 
1. Ostajalla, joka on tehnyt ostosopimuksen kuluttajaliiketoimintansa ulkopuolella, on oikeus peruuttaa ostosopimus.
2. Varoaika on 14 päivää
• tavaroiden vastaanottamispäivästä,
• viimeisestä tavaroiden toimituksen hyväksymispäivästä, jos sopimuksen aiheena on useita tavaroita tai useiden osien toimitus
• tavaroiden ensimmäisen toimituksen vastaanottamispäivästä, jos sopimuksen aiheena on tavaroiden säännöllinen toistuva toimitus.
3. Ostaja ei voi peruuttaa ostoa koskevaa sopimusta:
• palvelujen tarjoaminen, jos ne suoritettiin hänen etukäteen antamallaan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja myyjä on ilmoittanut ostajalle ennen sopimuksen tekemistä, että hänellä ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta peruuttaa sopimusta,
• sellaisten tavaroiden tai palveluiden toimittaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihtelusta myyjän tahdosta riippumatta ja jotka voivat tapahtua peruuttamisjakson aikana,
• alkoholijuomien toimitukset, jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihtelusta myyjän tahdosta riippumatta,
• ostajan toiveiden mukaan tai hänen henkilölleen räätälöityjen tavaroiden toimitus,
• pilaantuvien tavaroiden sekä sellaisten tavaroiden toimitus, jotka on palautumattomasti sekoitettu muiden tavaroiden kanssa toimituksen yhteydessä;
• tavaroiden toimitus suljetussa pakkauksessa, jonka ostaja on poistanut pakkauksesta, ja hygieenisistä syistä sitä ei voida palauttaa,
• ääni- tai videotallenteen tai tietokoneohjelman toimittaminen, jos se on rikkoutunut alkuperäispakkauksestaan,
• sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittaminen,
• digitaalisen sisällön toimitus, ellei sitä toimiteta aineellisella välineellä ja toimitettua Ostajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja Myyjä on ilmoittanut Ostajalle, ettei hänellä ole oikeutta peruuttaa sopimusta ennen sopimuksen tekemistä;
• muissa siviililain 1837 §: ssä tarkoitetuissa tapauksissa.
4. Peruuttamisajan noudattamiseksi ostajan on lähetettävä peruuttamisilmoitus peruuttamisajan kuluessa.
5. Peruuttaessaan sopimuksesta ostaja voi käyttää myyjän tarjoamaa mallilomaketta. Ostaja lähettää osto-sopimuksesta peruuttamisen Myyjän näissä käyttöehdoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai toimitusosoitteeseen. Myyjän on vahvistettava lomakkeen vastaanottaminen ostajalle viipymättä.
6. Sopimuksen peruuttaneen ostajan on palautettava tavarat myyjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisesta myyjälle. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran palauttamisesta myyjälle, vaikka tavaroita ei voitaisi palauttaa niiden tavanomaisen postin luonteen vuoksi.
7. Jos ostaja irtisanoo sopimuksen, myyjän on palautettava ostajalle viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksesta peruuttamisesta, kaikki varat, mukaan lukien toimituskulut, jotka häneltä on saatu samalla tavalla. Myyjä palauttaa saamansa varat ostajalle muilla tavoin vain, jos ostaja on sitä suostunut ja siitä ei aiheudu lisäkustannuksia.
8. Jos ostaja on valinnut muun kuin myyjän tarjoaman halvimman toimitustavan, myyjän on palautettava ostajalle tavaran toimituskustannukset, jotka vastaavat halvinta tarjottua toimitustapaa.
9. Jos ostaja irtisanoo sopimuksen, myyjää ei velvoiteta palauttamaan saamiaan varoja ostajalle ennen kuin ostaja luovuttaa tavaran tai todistaa myyjänsä lähettäneen tavaran.
10. Tavarat on palautettava myyjälle vahingoittumattomina, käyttämättöminä ja pilaantumattomina ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa. Myyjällä on oikeus taata tavaroille aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskeva vaatimus yksipuolisesti Ostajan vaatimuksesta palauttaa ostohinta.
11. Myyjällä on oikeus peruuttaa ostosopimus varaston poistumisen, tavaroiden puuttuvan saatavuuden vuoksi tai jos tavaroiden valmistaja, maahantuoja tai toimittaja on lopettanut tavaroiden tuotannon tai tuonnin. Myyjän on ilmoitettava siitä viipymättä ostajalle tilauksessa ilmoitetulla sähköpostiosoitteella ja palautettava 14 päivän kuluessa ostosopimuksesta irtisanomisilmoituksesta kaikki varat, mukaan lukien toimituskustannukset, jotka häneltä on saatu sopimuksen nojalla samalla tavalla tai ostajan ilmoittamalla tavalla.
Lisätietoja tuotepalautuksista löytyy täältä https://www.aurifo.com/fi/tavaroiden-palauttamista-koskevat-ehdot
VII.
Oikeudet puutteellisesta suorituksesta
 
1. Myyjä on vastuussa ostajalle siitä, että tavarat ovat virheettömiä. Erityisesti Myyjä on vastuussa ostajalle siitä, että kun Ostaja on vastaanottanut tavarat:
• tavaroilla on osapuolten sopimat ominaisuudet, ja mikäli sopimusta ei ole, myyjän tai valmistajan kuvaamilla tavaroilla, joita ostaja odottaa, tavaroiden luonteen ja toteuttamansa mainonnan suhteen;
• tavarat ovat sopivia myyjän ilmoittamaan tarkoitukseen tai mihin tällaisia ​​tavaroita yleensä käytetään,
• tavarat vastaavat laadun tai suunnittelun kannalta sovittua näytettä tai mallia, jos laatu tai malli määritettiin sovitun näytteen tai mallin mukaan,
• tavarat ovat sopivan määrän, mitan tai painon ja
• tavarat täyttävät lakisääteiset vaatimukset.
2. Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on vastaanottanut tavarat, tavaran katsotaan olevan viallinen vastaanottohetkellä. Ostajalla on oikeus käyttää oikeutta virheestä, joka ilmenee kulutustavaroissa 24 kuukauden kuluessa vastaanottamisesta. Tätä säännöstä ei sovelleta tavaroihin, jotka myydään halvemmalla hinnalla, josta on sovittu alemmassa hinnassa, tavaran kulumiseen, joka johtuu sen normaalista käytöstä, käytettyihin tavaroihin, joiden virhe vastaa käyttö- tai kulutustasoa tavaroiden luonteen vuoksi.
3. Vian sattuessa ostaja voi jättää myyjälle vaatimuksen ja pyytää:
• vaihto uusille tavaroille,
• tavaroiden korjaus,
• kohtuullinen alennus ostohinnasta,
• peruuttaa sopimus.
4. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus,
• jos tavaroilla on olennaisia ​​vikoja,
• jos tuotetta ei voida käyttää kunnolla vian tai vikojen toistuvaan esiintymiseen korjauksen jälkeen,
• jos tavaroissa on useita vikoja.
5. Myyjä on velvollinen hyväksymään valituksen missä tahansa toimipaikassa, jossa valituksen hyväksyminen on mahdollista, mahdollisesti myös rekisteröidyssä toimipaikassa tai toimipaikassa. Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle kirjallisen vahvistuksen siitä, milloin Ostaja on käyttänyt oikeuttaan, mikä on valituksen sisältö ja millä tavalla Ostaja pyytää valitusta, sekä vahvistuksen valituksen käsittelypäivästä ja -tavasta, vaatimuksen hylkääminen.
6. Myyjän tai myyjän valtuuttaman työntekijän on päätettävä vaatimuksesta välittömästi, monimutkaisissa tapauksissa kolmen työpäivän kuluessa. Tämä aika ei sisällä kohtuullista aikaa tuotteen tai palvelun tyypistä riippuen, jota vian asiantuntija-arviointi edellyttää. Valitukset, mukaan lukien virheiden poistaminen, on käsiteltävä viipymättä, viimeistään 30 päivän kuluessa vaatimuksen tekopäivästä, jollei myyjä ja ostaja sovi pidemmästä ajanjaksosta. Tämän ajanjakson turha päättymistä pidetään olennaisena sopimuksen rikkomisena, ja ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Se hetki, jona ostajan vaatimus (oikeuden vakuuttaminen puutteellisesta suorituksesta) myyjälle tapahtuu, on vaatimuksen esittämispäivä.
7. Myyjän on ilmoitettava ostolle kirjallisesti vaatimuksen tulos.
8. Ostajalla ei ole oikeutta puutteelliseen suoritukseen, jos ostaja tiesi ennen tavaran haltuunottoa, että esine on viallinen tai jos ostaja aiheutti vian itse.
9. Perustellun vaatimuksen tapauksessa ostajalla on oikeus korvaukseen vaatimuksesta aiheutuneista kohtuudella aiheutuneista kustannuksista. Ostaja voi käyttää tätä oikeutta myyjän kanssa yhden kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä.
10. Ostajalla on mahdollisuus valita vaatimus.
11. Sopimuspuolten puutteellisesta suorituksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia säännellään siviililain 1914–1925, 2099–2177 ja 2161–2144 §: ssä ja kuluttajansuojalaissa nro 634/1992 (Coll.).

VIII.
Toimitus


1. Sopimuspuolet voivat välittää kaiken kirjallisen kirjeenvaihdon toisilleen sähköpostitse.
2. Ostajan on toimitettava kirjeenvaihto myyjälle näissä käyttöehdoissa ilmoitetulla sähköpostiosoitteella. Myyjän on toimitettava kirjeenvaihto Ostajalle hänen asiakastilillään tai tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

IX.
Riitojen ratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella


1. Tšekin kauppantarkastus, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet-osoite: https://adr.coi.cz/cs, on toimivaltainen ratkaisemaan ostosopimuksesta johtuvat kuluttajariitot tuomioistuimen ulkopuolella. Verkkovälitteistä riitojenratkaisualustaa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten riitojen ratkaisemiseen myyntisopimuksen perusteella.
2. Tšekin tasavallan Euroopan kuluttajakeskus, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz on yhteyspiste Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 524/2013 mukaisesti. kuluttajariitojen ratkaisemisesta verkossa ja asetuksen (EY) N: o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22 / EY (kuluttajariitojen ratkaiseminen verkossa) muuttamisesta 21. toukokuuta 2013.
3. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita kauppalisenssin perusteella. Kaupan valvontaa suorittaa sen toimivallan puitteissa asianmukainen kauppaluvan myöntävä toimisto. Tšekin kauppavalvontaviranomainen valvoo muun muassa kuluttajansuojaa koskevan lain nro 634/1992 (säädös) noudattamista.

X.
ERITTÄMÄT TOIMITUKSET

Jokainen tilaus on sitova käyttöehtojemme mukaan. Siviililain nro 89/2012 Coll. 2118 §: n nojalla. ostajan velvollisuus on ottaa tilatut tavarat haltuunsa ja maksaa niistä. Ostaja voi peruuttaa tilauksen, mutta vain, jos tavaroita ei ole vielä lähetetty ja tilauksen lähettämiseen liittyviä kustannuksia ei ole aiheutunut. Tilauksen voi peruuttaa vain kirjallisesti myyjän yhteystietoihin.

Jos ostaja ei hyväksy ostajan lähettämää tilausta, myyjä vaatii vahingonkorvauksia (tosiasiallisen postimaksun maksaminen rahdinkuljettajan asiakirjojen mukaan) - Sopimuksen velvoitteen rikkominen, siviililain nro 89/2012 Coll. 2913 § 1 kohta. Tätä tarkoitusta varten ostajalle lähetetään lasku ja hänelle lähetetään 14 päivän maturiteetin sakkojen maksamiseen tarvittavat maksutiedot. Huomaa, että kaikki jäljellä olevat saamiset osoitetaan perintäyritykselle perinnässä, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät kulut. Tämä oikeus syntyy, vaikka tilaus ylittäisi ilmaisen toimituskulun.

Lisäksi ostajaa rangaistaan ​​sillä, että seuraava tilauksensa lähetetään maksun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että ostaja ei saa lähetystä käteisellä toimituksen yhteydessä (vaikka hän valitsee sen tilauksessa), mutta ostajan on maksettava tavarat, kuljetuskustannukset mukaan lukien, etukäteen joko pankkisiirrolla tai myyjän tiloissa.

XI.
Loppusäännökset
1. Kaikissa myyjän ja ostajan välisissä järjestelyissä säädetään Tšekin tasavallan laeista. Jos ostosopimuksella vahvistettu suhde sisältää kansainvälisen elementin, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin tasavallan lakia. Tämä ei rajoita yleisesti sitovien lakimääräysten mukaisia ​​kuluttajan oikeuksia.
2. Myyjää ei sido mitkään ostajaan liittyvät käytännesäännöt 1826 §: n 1 momentin tarkoittamassa merkityksessä. e) siviililain nojalla.
3. Myyjälle kuuluvat kaikki oikeudet Myyjän verkkosivustoon, erityisesti tekijänoikeudet sisältöön, mukaan lukien sivun asettelu, valokuvat, elokuvat, grafiikat, tavaramerkit, logot ja muu sisältö ja elementit. Verkkosivun tai sen osan kopiointi, muokkaaminen tai muuten käyttö on kielletty ilman Myyjän suostumusta.
4. Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolien puuttumisesta verkkokauppaan tai seurauksista, jotka johtuvat sen tarkoituksen vastaisesta käytöstä. Verkkokauppaa käytettäessä ostaja ei saa käyttää menettelyjä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti kaupan toimintaan, eikä hän voi ryhtyä toimiin, jotka voivat antaa hänelle tai kolmansille osapuolille vääristää tai käyttää verkkokaupan muodostavia ohjelmistoja tai muita komponentteja ja käyttää verkkokauppaa, tai osia tai ohjelmistolaitteita tavalla, joka on ristiriidassa sen tarkoituksen tai tarkoituksen kanssa.
5. Ostaja vastaa täten siviililain 1765 §: n 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta.
6. Myyjä arkistoi ostosopimuksen, joka sisältää ehdot ja ehdot, sähköisessä muodossa, eikä sitä voida käyttää.
7. Myyjä voi muuttaa tai täydentää ehtojen tekstiä. Tämä säännös ei rajoita oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät käyttöehtojen edellisen version voimassa olevana ajanjaksona.
8. Ehtojen liite on esimerkki peruuttamislomakkeesta.
 
 
Nämä ehdot tulevat voimaan 11.12.2019.