Svi satovi u ovoj kategoriji proizvedeni su u ograničenom broju i imaju broj na bočnoj ili stražnjoj strani sata, što svaki model čini traženim kolekcionarskim predmetom.