Opći uvjeti i pravila
 
I.
Osnovne odredbe
1. Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu „Uvjeti i odredbe”) izdaju se u skladu s odjeljkom 1751 i slijedeće. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu: „Građanski zakonik”)
 
STABLE TRADE s.r.o.
IR: 08763674
sjedište: Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava, Češka
registriran pri Okružnom sudu u Brnu C 115339
 
Podaci za kontakt:
e-pošta: info@aurifo.com
Telefon: +420 732 994 818
www.aurifo.com
(u daljnjem tekstu "Prodavač")
 
2. Ovi Uvjeti reguliraju međusobna prava i obveze Prodavatelja i fizičke osobe koja zaključuje kupoprodajni ugovor izvan svog poslovanja kao potrošača ili tijekom svog poslovanja (u daljnjem tekstu "Kupac") putem web sučelja koje se nalazi na web mjestu dostupnom na www.aurifo.com (u daljnjem tekstu "Internet trgovina").
3. Odredbe Uvjeta sastavni su dio ugovora o kupnji. Različite odredbe prodajnog ugovora imaju prednost pred odredbama ovih uvjeta.
4. Ovi uvjeti i odredbe i Ugovor o kupnji sklopljeni su na češkom jeziku.
5. Ovi uvjeti uređeni su Češkim trgovačkim zakonikom i Zakonom o zaštiti potrošača.
II.
Informacije o proizvodima i cijene
1. Podaci o robi, uključujući cijene pojedine robe i njezine glavne značajke, za pojedinu robu daju se u katalogu internetske trgovine. Cijene robe uključuju porez na dodanu vrijednost, sve povezane naknade i troškove povrata robe, ako se takva roba po svojoj prirodi ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u internetskoj trgovini. Ova odredba ne sprečava zaključivanje ugovora o kupnji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
2. Sve prezentacije robe smještene u katalogu e-trgovine informativnog su karaktera i prodavač nije obvezan sklapati kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.
3. Podaci o trošku pakiranja i dostave robe objavljuju se u internetskoj trgovini. Podaci o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe navedene u internetskoj trgovini vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na području Republike Češke i Slovačke.
4. Popust se ne može kombinirati s kupoprodajnom cijenom robe, osim ako se prodavač i kupac ne dogovore drugačije.
 
III.
Narudžba i zaključivanje ugovora o kupnji
1. Troškove koje Kupac nastane prilikom korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi s zaključivanjem Ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam Kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od standardne cijene.
2. Kupac naručuje robu na sljedeće načine:
• putem svog korisničkog računa ako se on prethodno registrirao u internetskoj trgovini,
• popunjavanje narudžbe bez registracije.
3. Kupac prilikom narudžbe odabire robu, broj predmeta, način plaćanja i isporuke.
4. Prije slanja narudžbe, kupcu je omogućeno provjeriti i promijeniti podatke unesene u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavaču klikom na gumb za slanje narudžbe. Podaci navedeni u narudžbi prodavač smatra točnim. Uvjet valjanosti narudžbe je ispuniti sve tražene podatke u obrascu za narudžbu i potvrditi kupca da se upoznao s ovim uvjetima i odredbama.
5. Nakon primitka narudžbe, Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu o primanju narudžbe na adresu e-pošte koju je Kupac upisao prilikom narudžbe. Ta se potvrda smatra zaključenjem ugovora. U prilogu potvrde postoje trenutni uvjeti poslovanja prodavatelja. Kupoprodajni ugovor zaključuje prodavač koji potvrđuje narudžbu na e-mail adresu kupca.
6. U slučaju da prodavac ne može ispuniti bilo koji od zahtjeva navedenih u narudžbi, prodavač će na kupčevu adresu e-pošte poslati modificiranu ponudu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupac u tom slučaju zaključuje ugovor o kupnji koji potvrđuje prihvaćanje te ponude na e-adresu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima i odredbama.
7. Sve narudžbe primljene od strane Prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok kupac ne primi obavijest o primanju narudžbe od strane prodavatelja. Kupac može otkazati narudžbu telefonom na telefonski broj Prodavatelja ili e-poštu navedenu u ovim Uvjetima i odredbama.
8. Ako Prodavač očito ima tehničku grešku u cijeni robe u internetskoj trgovini ili tijekom postupka naručivanja, Prodavatelj nije dužan isporučiti Kupcu robu po ovoj očito pogrešnoj cijeni. primanje narudžbe prema ovim uvjetima i odredbama. Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Kupca o pogrešci i poslati Kupcu izmijenjenu ponudu na Kupčevu e-adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a ugovor o kupnji u ovom se slučaju zaključuje potvrdom primitka kupca na e-adresu prodavatelja.
IV.
Račun kupca
 
1. Na temelju registracije kupca u internetskoj trgovini kupac može pristupiti svom korisničkom računu. S računa kupca kupac može naručiti robu. Kupac također može naručiti robu bez registracije.
2. Prilikom registracije na računu kupca i naručivanja robe kupac je dužan dati točne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke unesene u korisnički račun nakon svake promjene. Podatke koje kupac dostavi na računu kupca i prilikom naručivanja robe prodavač smatra ispravnim.
3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup korisničkom računu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve zlouporabe korisničkog računa od strane trećih osoba.
4. Kupac nema pravo dopustiti upotrebu korisničkog računa od trećih strana.
5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac više ne koristi njegov korisnički račun, ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora i ovih uvjeta.
6. Kupac potvrđuje da korisnički račun možda nije dostupan u svakom trenutku, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.

V.
Uvjeti plaćanja i isporuke robe
 
1. Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema ugovoru o kupnji na sljedeće načine:
• bankovni prijenos na račun prodavatelja broj 8763674165/2010 IBAN: CZ5720100000008763674165 kod Fio banke, a.s.
• gotovina pri isporuci pri primopredaji,
• u gotovini ili kreditnom karticom za osobno prikupljanje u poslovnici
• u gotovini ili kreditnom karticom za osobno prikupljanje pošiljke paketa
2. Zajedno s kupoprodajnom cijenom, kupac je dužan nadoknaditi prodavaču troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije izričito navedeno drugačije niže, kupovna cijena uključuje troškove povezane s isporukom robe.
3. U slučaju plaćanja gotovinom, otkupna cijena se plaća nakon primitka robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, otkupna cijena dospijeva u roku od 14 dana od zaključenja ugovora o kupnji.
4. U slučaju plaćanja putem gatewaya, kupac slijedi upute odgovarajućeg davatelja elektroničkih plaćanja.
5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati otkupnu cijenu se ispunjava u trenutku uplate odgovarajućeg iznosa na bankovni račun prodavatelja.
6. Prodavatelj ne zahtijeva nikakvu akontaciju ili drugo slično plaćanje od Kupca. Plaćanje kupoprodajne cijene prije slanja robe nije polog.
7. Sukladno Zakonu o registraciji prodaje prodavatelj je dužan kupcu izdati potvrdu. Istodobno je dužan prijaviti primljeni prihod kod poreznog administratora putem Interneta, u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati
8. Roba se isporučuje kupcu:
• na adresu koju navede kupac narudžbe
• putem otpremnog ureda na adresu otpremnog ureda koju je odredio kupac,
• osobna kolekcija u prostorijama prodavatelja
9. Način isporuke odabire se prilikom naručivanja robe.
10. Trošak dostave robe ovisno o načinu slanja i primanja robe navodi se u narudžbi kupca i u potvrdi narudžbe od strane prodavatelja. Ako se o načinu prijevoza dogovara na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.
11. Ako je Prodavatelj obvezan isporučiti robu na mjesto koje je Kupac odredio u narudžbi, Kupac je obvezan robu prihvatiti po isporuci. U slučaju da je zbog razloga Kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugi način koji je naveden u narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe. troškovi povezani s drugim načinima isporuke.
12. Prilikom primanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju da dođe do kršenja paketa, što ukazuje na neovlašteni ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.
13. Prodavatelj će Kupcu izdati porezni dokument - račun. Porezni dokument šalje se na e-mail adresu kupca / Porezni dokument priložen uz isporučenu robu.
14. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćajući cjelokupnu otkupnu cijenu robe, uključujući troškove dostave, ali najranije po primanju robe. Odgovornost za slučajno uništenje, oštećenje ili gubitak robe prelazi na Kupca u trenutku prihvaćanja robe ili u trenutku kada je Kupac bio dužan preuzeti robu, ali to nije učinio suprotno ugovoru o kupnji.
VI.
Odustajanje od ugovora
1. Kupac koji je kao potrošač zaključio kupoprodajni ugovor izvan svog posla ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.
2. Rok povlačenja je 14 dana
• od datuma primitka robe,
• od dana prihvaćanja zadnje isporuke robe, ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova
• od dana primitka prve isporuke robe, ako je predmet ugovora redovita ponovljena isporuka robe.
3. Kupac ne može odustati od ugovora o kupnji:
• pružanje usluga ako su izvedene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustajanje i prodavatelj je obavijestio kupca da nema pravo odustati od ugovora prije zaključenja ugovora,
• opskrba robom ili uslugama čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja i koje se mogu pojaviti tijekom razdoblja povlačenja,
• opskrbu alkoholnih pića koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana, a čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja,
• isporuka robe koja je prilagođena želji kupca ili njegovoj osobi,
• isporuka pokvarljive robe kao i robe koja je nepovratno pomiješana s drugom robom;
• isporuka robe u zapečaćenom pakiranju koju je kupac izvadio iz paketa i iz higijenskih razloga se ne može vratiti,
• isporuka audio ili video zapisa ili računalnog programa ako je pokvario izvorno pakiranje,
• opskrba novina, periodičnih časopisa ili časopisa,
• isporuka digitalnog sadržaja, osim ako je isporučena na opipljivom mediju i isporučena uz Kupčev prethodni izričiti pristanak prije isteka roka za odustajanje i Prodavatelj je obavijestio Kupca da nema pravo na odustajanje od ugovora prije sklapanja ugovora;
• u ostalim slučajevima navedenim u § 1837. Građanskog zakona.
4. Da bi se pridržavao roka za odustajanje, kupac mora poslati izjavu o odustajanju unutar razdoblja povlačenja.
5. Za odustajanje od ugovora kupac može koristiti obrazac za povlačenje modela koji je dao prodavač. Odustajanje od Ugovora o kupnji Kupac šalje na e-mail ili adresu za dostavu Prodavatelja navedenu u ovim Uvjetima i odredbama. Prodavatelj je dužan potvrditi primitak obrasca Kupcu bez odlaganja.
6. Kupac koji je odustao od ugovora dužan je robu vratiti prodavaču u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora prodavatelju. Kupac snosi troškove vraćanja robe Prodavatelju, čak i ako robu ne može vratiti svojom uobičajenom poštanskom prirodom.
7. Ako Kupac odustane od Ugovora, Prodavatelj će se vratiti Kupcu bez odlaganja, ali najkasnije u roku od 14 dana nakon odustajanja od Ugovora, sva sredstva, uključujući troškove dostave, primljeni od njega na isti način. Prodavatelj vraća primljena sredstva Kupcu na drugi način samo ako se Kupac složi s tim i ne nastane dodatni trošak.
8. Ako je Kupac odabrao drugu metodu, a ne najjeftiniji način isporuke koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj će Kupcu vratiti troškove isporuke robe koji odgovara najjeftinijoj ponuđenoj metodi isporuke.
9. Ako kupac odustane od ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego kupac preda robu ili dokaže da je roba poslana prodavatelju.
10. Roba se mora prodavatelju vratiti neoštećena, neiskorištena i nezagađena, a po mogućnosti i u originalnom pakiranju. Prodavatelj ima pravo jednostrano položiti zahtjev za naknadu štete nastale na Robi naspram zahtjeva Kupca za povratom kupoprodajne cijene.
11. Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o kupnji zbog prodaje dionica, nedostupnosti robe ili ako su proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe prekinuli proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj će odmah obavijestiti Kupca putem adrese e-pošte koja je navedena u narudžbi te će mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od Ugovora o kupnji vratiti sva sredstva, uključujući troškove dostave koji su mu primljeni u okviru Ugovora, na isti način ili na način koji odredi Kupac.
Više informacija o povratu proizvoda možete pronaći ovdje https://www.aurifo.com/hr/uvjeti-za-vracanje-robe
VII.
Prava od oštećenja
1. Prodavač odgovara kupcu da roba nema nedostataka. Prodavač je posebno odgovoran kupcu da u vrijeme kada je kupac preuzeo robu:
• roba ima svojstva dogovorena između stranaka, a ako nema sporazuma, robu koju je opisao prodavač ili proizvođač ili kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i reklame koje obavljaju;
• je roba prikladna za svrhu koju je prodavač naveo ili u kojoj se roba ove vrste obično koristi,
• roba odgovara dogovorenom uzorku ili modelu u pogledu kvalitete ili dizajna, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili modelu,
Roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini, i
• roba udovoljava zakonskim zahtjevima.
2. Ako oštećenje postane očito u roku od šest mjeseci od kupca, roba će se smatrati neispravnom u trenutku primitka. Kupac ima pravo iskoristiti pravo na grešku koja nastane u robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne odnosi na robu koja je prodana po nižoj cijeni za kvar za koji je dogovorena niža cijena, na nošenje robe prouzročene njegovom normalnom uporabom, na rabljenu robu s nedostatkom koji odgovara razini uporabe ili habanju zbog prirode dobara.
3. U slučaju kvara, Kupac može podnijeti zahtjev Prodavatelju i zatražiti:
• razmjena nove robe,
• popravak robe,
• prihvatljiv popust na kupoprodajnu cijenu,
• odustati od ugovora.
4. Kupac ima pravo odustati od ugovora,
• ako roba ima materijalni nedostatak,
• ako se predmet ne može pravilno upotrijebiti za ponovljeno pojavljivanje oštećenja ili oštećenja nakon popravka
• u slučaju višestrukih oštećenja robe.
5. Prodavatelj je dužan prihvatiti prigovor u bilo kojoj poslovnici u kojoj je moguće prihvatiti žalbu, po mogućnosti i u registriranom uredu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan dati Kupcu pisanu potvrdu o tome kada je Kupac iskoristio pravo, koliki je sadržaj prigovora i na koji način tužbu traži Kupac, kao i potvrdu datuma i načina postupanja s prigovorom, odbacivanje zahtjeva.
6. Prodavatelj ili zaposlenik ovlašten od strane Prodavatelja odlučit će o zahtjevu odmah, u složenim slučajevima u roku od tri radna dana. To razdoblje ne uključuje razumno vrijeme ovisno o vrsti proizvoda ili usluge potrebno za stručnu procjenu nedostatka. Pritužbe, uključujući uklanjanje nedostataka, moraju se riješiti odmah, najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva, osim ako se prodavač i kupac ne dogovore o duljem razdoblju. Istek tog razdoblja uzalud se smatra znatnim kršenjem ugovora i kupac ima pravo odustati od ugovora. Trenutak kada se dogodi tražbina kupca (tvrdnja o pravu iz neispravnog izvršenja) prodavaču trenutak je traženja potraživanja.
7. Prodavatelj će kupca pismeno obavijestiti o rezultatu potraživanja.
8. Kupac nema pravo na neispravnu izvedbu ako je Kupac prije preuzimanja stvari znao da je stvar neispravna ili ako je kupac sam prouzročio kvar.
9. U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na naknadu razumno nastalih troškova nastalih u vezi s tražbinom. Kupac može ovo pravo iskoristiti kod Prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.
10. Kupac ima mogućnost izbora zahtjeva.
11. Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog djelovanja uređuju se člancima 1914. do 1925., člancima 2099. do 2117. i člancima 2161. do 2174. Građanskog zakona i Zakonom br. 634/1992 Coll., O zaštiti potrošača.
 
VIII.
Dostava
1. Ugovorne strane mogu svu pismenu korespondenciju međusobno prenijeti elektroničkom poštom.
2. Kupac isporučuje dopisu Prodavatelju na adresu e-pošte navedenu u ovim Uvjetima i odredbama. Prodavatelj dostavlja Kupcu dopisu na adresu e-pošte navedenu u korisničkom računu ili narudžbi.
IX.
Izvansudsko rješavanje sporova
1. Češka trgovačka inspekcija sa sjedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs nadležna je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji. Internetska platforma za rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca prema kupoprodajnom ugovoru.
2. Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz kontaktna je točka u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 / EZ (Uredba o internom rješavanju potrošačkih sporova).
3. Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju trgovačke dozvole. Nadzor trgovine vrši se u okviru svojih nadležnosti od strane odgovarajućeg ureda za izdavanje dozvole. Češko nadzorno tijelo za trgovinu, između ostalog, provodi nadzor nad poštivanjem Zakona br. 634/1992 Coll. O zaštiti potrošača.
 
X.
NEIZBORENE DOSTAVE
 
Svaka narudžba obvezujuća je prema našim Uvjetima i odredbama. Prema članku 2118. Građanskog zakona br. 89/2012 Coll. obaveza kupca je da preuzme naručenu robu i plati ih. Kupac može otkazati narudžbu, ali samo ako roba nije već otpremljena i nisu nastali troškovi vezani za otpremu narudžbe. Otkazivanje narudžbe može se izvršiti samo u pisanom obliku na kontakt e-mail prodavatelja.
 
Ako narudžbu koju je poslao kupac kupac ne prihvati, prodavac će zahtijevati naknadu štete (plaćanje stvarnog iznosa poštarine prema dokumentima prijevoznika) - Kršenje ugovorne obveze § 2913 stavak 1, Građanski zakonik br. 89/2012 Coll. U tu svrhu, kupcu se izdaje račun i šalje podatke o plaćanju potrebne za plaćanje kazne s dospijećem od 14 dana. Imajte na umu da će sva nepodmirena potraživanja biti dodijeljena društvu za oporavak, uključujući sve povezane troškove. Ovo pravo nastaje čak i ako narudžba premašuje vrijednost za besplatnu dostavu.
 
Nadalje, kupac će biti kažnjen činjenicom da će mu sljedeća narudžba biti poslana nakon uplate. To znači da kupac neće primiti pošiljku gotovinom po isporuci (iako je odabere narudžbom), ali kupac mora robu platiti, uključujući troškove prijevoza unaprijed, bankovnim prijenosom ili u prostorijama prodavatelja.
XI.
Završne odredbe
1. Sve aranžmane između Prodavatelja i Kupca upravljat će zakonima Češke Republike. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, stranke se slažu da odnos odnosi prema Češkom republiku. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača prema općenito obvezujućim zakonskim propisima.
2. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na Kupca u smislu stavka 1826. st. e) Građanskog zakona.
3. Sva prava na prodavateljevu web stranicu, posebno autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafiku, zaštitne znakove, logotipe i ostale sadržaje i elemente, pripadaju Prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web mjesto ili bilo koji njegov dio bez pristanka Prodavatelja.
4. Prodavatelj ne snosi odgovornost za pogreške nastale uslijed smetnji trećih strana u Internet trgovini ili kao posljedice njegove uporabe suprotno njegovoj svrsi. Tijekom korištenja internetske trgovine, kupac ne smije koristiti postupke koji mogu negativno utjecati na njegovo funkcioniranje i ne smije se baviti bilo kojom aktivnošću koja bi mogla dopustiti njemu ili trećim stranama da diraju ili koriste softver ili druge komponente koje čine internetsku trgovinu i koriste internetsku trgovinu, ili dijelovi ili softverska oprema na način koji je u sukobu s njegovom svrhom ili svrhom.
5. Kupac ovim preuzima rizik promjene okolnosti u smislu članka 1765. stavka 2. Građanskog zakona.
6. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete i odredbe, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.
7. Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta i odredbi. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale na datum stupanja na snagu prethodne verzije Uvjeta i odredbi.
8. Prilog Uvjetima i odredbama je obrazac za povlačenje uzorka.
 
 
 
Ovi uvjeti stupaju na snagu 11.12.2019.