Niniejsze warunki przedsprzedaży („Warunki”) regulują zamówienia wstępne („Zamówienia wstępne”) dla STABLE TRADE s.r.o. („Firma”) dla Produktów (zgodnie z definicją poniżej). Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed złożeniem zamówienia w przedsprzedaży Paul Rich. Przesyłając zamówienie wstępne, zgadzasz się na te warunki.

1. REJESTRACJA PRZED ZAMÓWIENIEM

Podczas zamawiania produktów w przedsprzedaży zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji, takich jak adres i dane rozliczeniowe. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie te informacje są poprawne i musi zapewnić ich aktualność. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub późniejsze nieaktualne informacje i nie ma obowiązku wyszukiwania prawidłowych danych kontaktowych lub wysyłkowych. Możesz zaktualizować swoje informacje w dowolnym momencie przed wysłaniem produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@aurifo.com.

2. PŁATNOŚĆ

Opłata zostanie naliczona w momencie składania zamówienia. Składając zamówienie wstępne, wyraźnie wyrażasz zgodę na fakturowanie przez firmę wybranej przez ciebie metody płatności. Cena zakupu obejmuje cła importowe, podatki i inne opłaty rządowe, za które jesteś odpowiedzialny.

3. WYSYŁKA

Oczekuje się, że produkty będą gotowe do wysyłki w dniu określonym na stronie produktu podczas składania zamówienia, z zastrzeżeniem rozsądnych opóźnień w produkcji i / lub dostawie. Data ta jest jedynie szacunkowa i może ulec zmianie, a firma nie gwarantuje, że będzie w stanie wysłać produkt w przewidywanym terminie. W związku z tym firma STABLE TRADE s.r.o. w przypadku opóźnienia i niedotrzymania przewidywanej daty wysyłki i / lub wydania produktu, nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z opóźnienia, i nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek rabatów, zwrotów lub kredytów z powodu takich opóźnień, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach przyznać. Produkty zostaną wysłane w kolejności, w której firma otrzyma Twoje zamówienie w przedsprzedaży. Wysyłka odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że zaznaczono inaczej.

4. ANULOWANIE

Jeśli chcesz anulować zamówienie i otrzymać zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami w sprawie żądania zwrotu pieniędzy. Każde żądanie zwrotu będzie rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.

Odczekaj 30 dni roboczych od daty żądania pełnego zwrotu pieniędzy. Składając zamówienie w przedsprzedaży, wyraźnie zgadzasz się, że STABLE TRADE s.r.o. obciąży w tym czasie pełną cenę produktów.

5. ZASTRZEŻENIE

Firma STABLE TRADE s.r.o. NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI STABILNEGO HANDLU s.r.o. OKREŚLONY PRODUKT Z, PRZED LUB PO ZAMÓWIENIU. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PRODUKT, JEGO PROJEKT I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SĄ OBECNIE W ROZWOJU, ŻE PRODUKT, KTÓRY OFERUJESZ W CELU ZAKUPU, JEST RÓŻNĄ RÓŻNICĄ OD PRODUKTU PROTOTYPOWEGO. JEŻELI JESTEŚ ZADOWOLONY Z WERSJI KOŃCOWEJ Z KAŻDEJ PRZYCZYNY, TWOIM WYŁĄCZNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM JEST REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIONEGO W PUNKCIE 4 POWYŻEJ.

6. Zmiany warunków

Firma STABLE TRADE s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny. Powiadomimy Cię o wszystkich istotnych zmianach, a jeśli nie będziesz zadowolony z tych zmian, Twoim jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest anulowanie rezerwacji zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej.