Tieto podmienky predobjednávky („Podmienky“) upravujú predobjednávky („predobjednávky“) pre STABLE TRADE s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) pre produkty (ako je definované nižšie). Pred odoslaním predobjednávky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Odoslaním predobjednávky súhlasíte s týmito podmienkami.

1. REGISTRÁCIA PRED OBJEDNÁVKAMI

Pri predobjednávke produktov budete vyzvaní, aby ste poskytli určité informácie, napríklad svoju adresu a fakturačné údaje. Vyhlasujete a zaručujete, že všetky tieto informácie sú správne a musíte zaistiť, aby boli tieto informácie aktuálne. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresné alebo neskôr neaktuálne informácie a nie je povinná vyhľadávať správne kontaktné alebo dodacie informácie. Svoje informácie môžete kedykoľvek aktualizovať pred odoslaním produktu zaslaním e-mailu na adresu info@aurifo.com.

2. PLATBA

Bude vám účtovaná suma v čase objednania. Zadaním predobjednávky výslovne súhlasíte s tým, aby spoločnosť fakturovala spôsob platby, ktorý ste v tomto okamihu zadali. Kúpna cena zahŕňa dovozné clá, dane a ďalšie štátne poplatky, za ktoré ste zodpovední.

3. DOPRAVA

Očakáva sa, že výrobky budú pripravené na odoslanie v deň uvedený na stránke produktu pri objednávaní, s výhradou primeraných oneskorení pri výrobe a / alebo dodávke. Tento dátum je iba odhad a môže sa zmeniť a spoločnosť nezaručuje, že bude schopný dodať produkt v predpokladaný dátum. V dôsledku toho spoločnosť STABLE TRADE s.r.o. v prípade omeškania a nedodržania predpokladaného dátumu expedície a / alebo uvedenia produktu na trh nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku omeškania, a nie je povinný poskytovať žiadne zľavy, náhrady alebo kredity v dôsledku takýchto oneskorení, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach udeliť. Výrobky budú dodávané v poradí, v akom spoločnosť prijala vašu predobjednávku. Preprava sa uskutočňuje od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov, pokiaľ nie je uvedené inak.

4. ZRUŠENIE

Ak chcete zrušiť svoju objednávku a získať vrátenie platby, kontaktujte nás ohľadom vašej žiadosti o vrátenie platby. Každá žiadosť o vrátenie prostriedkov bude spracovaná od prípadu k prípadu.

Počkajte 30 pracovných dní od dátumu úplnej žiadosti o vrátenie prostriedkov. S vašou predobjednávkou výslovne súhlasíte, že STABLE TRADE s.r.o. bude v tom čase účtovať plnú cenu výrobkov.

5. VYHLÁSENIE O VYHLÁSENÍ

Spoločnosť STABLE TRADE s.r.o. ODMIETA AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY. Dokončením objednávky SÚHLASÍTE, ŽE PRODUKT, JEHO NÁVRH A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY SÚ AKTUÁLNE V ROZVOJI A ŽE KONEČNÝ VÝROBOK sa môže líšiť. Ak nie ste spokojní s konečnou verziou produktu pre akýkoľvek dôvod, môžete objednávku zrušiť pozri odsek 4.

6. Zmeny podmienok

Spoločnosť STABLE TRADE s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Budeme vás informovať o všetkých významných zmenách a ak nie ste spokojní s týmito zmenami, jediným a výhradným opravným prostriedkom je zrušenie vašej rezervácie, ako je uvedené v oddiele 4 vyššie.